Uşak Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisi

Türkiye’deki üniversitelerde öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenciler ile yurtdışında lise eğitimi görmüş T.C. vatandaşlarının girmeleri gereken bir sınavdır.

UÜYÖS sonuçları, üniversitemizde lisans ve/veya önlisans düzeyinde öğrenim görmek isteyen öğrenciler için kullanılmakta olup transfer ve/veya lisansüstü öğrenim için dikkate alınmaz.

Sınavın geçerlilik süresi bir yıldır.

UÜYÖS’ten alınan puanlar, Türkiye'deki pek çok üniversitenin uluslararası öğrenci başvurularında kullanılabilmektedir.

UÜYÖS'te “Temel Öğrenme Becerileri Testi” uygulanır ve sınav sırasında bir kitapçık halinde adaylara verilir.

“Temel Öğrenme Becerileri Testi”ndeki 80 soru Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanıp uygulanır.

Bu test için 120 dakika süre tanınır.

Bu test; genel yetenek (45), matematik (35) ve geometri (5) sorularından oluşmaktadır

Tüm sorular “çoktan seçmeli” tipte hazırlanmış tek doğru cevabı olan sorulardır.

UÜYÖS Temel Öğrenme Becerileri Testinden en az 40 puan alan adaylar tercih yapmaya hak kazanırlar.

UÜYÖS’e giren ve sonuçları belli olan adaylar, başvuru takviminde belirtilen tarihlerde http://yobs.usak.edu.tr/ adresinden yerleştirme başvurusu yaparlar.

Bu süre içinde yerleştirme başvurusu veya bölüm tercihi yapmayan ve belgelerini İnternet üzerinden sisteme yüklemeyen adayların Uşak Üniversitesine yerleştirme işlemleri yapılmaz.

UÜYÖS başvuruları, Genel Ağ (İnternet) üzerinden yapılacaktır.


Oluşturma: 22 Mart 2018