Uşak Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisi

1) UYÖS başvurusu yapmadan önce web sayfamızdan “ https://yos.usak.edu.tr/menu/2478 “ linkini kullanarak yabancı uyruklu öğrenci kontenjanından kimlerin faydalanabileceğini inceleyiniz.  Başvuru hakkı olmayanların başvuruları kesinlikle kabul edilmez.

2) UYÖS, Üniversitemizde ve Türkiye’ deki Üniversitelerde öğrenim görmek isteyen yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrencilerin girebileceği bir sınavdır.

3) UYÖS sonuçları üniversitemizde ve diğer üniversitelerde lisans ve/ veya önlisans düzeyinde öğrenim görmek için kullanılır.

4) UYÖS'ten 80 ve üzeri puan alanlar ve ÖZEL ŞARTLARI sağlayan adaylar üniversitemizin Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi'ne başvuru yapabileceklerdir. Başvuru yapan adaylar arasından puan sıralamasına göre belirlenen kontenjan kadarı kesin kayıt hakkı kazanacaktır.

5) UYÖS'ten 50 ve üzeri puan alanlar ve ÖZEL ŞARTLARI sağlayan adaylar üniversitemizin Eğitim, Fen Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim, İslami İlimler, Spor Bilimleri ve Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Sağlık ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'na başvuru yapabileceklerdir. Başvuru yapan adaylar arasından puan sıralamasına göre belirlenen kontenjan kadarı kesin kayıt hakkı kazanacaktır.

6) UYÖS'ten 40 ve üzeri puan alanlar ve ÖZEL ŞARTLARI sağlayan adaylar üniversitemizdeki tüm Meslek Yüksekokullarına başvuru yapabileceklerdir. Başvuru yapan adaylar arasından puan sıralamasına göre belirlenen kontenjan kadarı kesin kayıt hakkı kazanacaktır.

7) UYÖS'ten boş kalan kontenjanlara diğer üniversitelerin Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavlarına (YÖS) girenler arasından başarı puan kriterlerine göre sonrasında diğer ulusal ve uluslararası sınav sonuçlarına ve lise diploma puanına göre başvuru ve yerleştirme yapılacaktır.

8)  UYÖS, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanıp uygulanan bir sınavdır. Sınav süresi 120 dakikadır.

9) UYÖS 80 sorudan (Matematik 50, Geometri 10, Temel Öğrenme Becerileri 20) oluşan bir sınavdır. Sınav 100 puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürmekte ve her net cevap 1,25 puan olarak değerlendirilir. 

10) UYÖS - 2019 sınav ücreti Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla 200,00 TL olarak belirlenmiştir. UYÖS sınavı için yatırılan ücretler aday sınava girmezse ve/ veya herhangi bir programa yerleşemezse geri ödenmez.

11) UYÖS sorularına itiraz; sınavdan itibaren beş (5) iş günü içinde; sınav sonuçlarına itiraz, sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş (5) iş günü içinde yapılır

12) UYÖS sorularına ve sonuçlarına itirazlar, Sınav Hazırlık ve Uygulama Komisyonuna şahsen ve yazılı olarak yapılır. İtirazlar ilgili komisyon tarafından en geç beş (5) iş günü içinde karara bağlanır.

13) Bilgilerin doğruluğundan aday sorumludur. Bilgilerinizi pasaportunuzda yazıldığı gibi girmeniz gerekmektedir. Kayıt sırasında bilgilerinde yanlışlık tespit edilen öğrencilerin kayıtları yapılmaz.

14) Başvurunuzun geçerli olabilmesi için zorunlu  bütün alanların doldurulması ve belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Pasaportu olmayanlar ülkelerine ait kimlik belgesi vb. yükleyebilirler. Okunamayan veya çözünürlüğü düşük olan belgeler kabul edilmez.

15) Başvurular sadece İnternet üzerinden yapılacak olup; posta veya  fax ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

DİKKAT: Uşak Üniversitesi UYÖS - 2019 başvuru işlemleri için hiçbir kurum, kuruluş veya kişiye kendi adına başvuru yapma, yaptırma, alma veya öğrencilere ulaşma yetkisi vermemiştir. Bu konuda yetkili olduğunu söyleyen kurum, kuruluş veya kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir. Yaşanacak sorunlardan Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.


Oluşturma: 22 Mart 2018