1- Başvuru sitemine yüklenen Tüm belgeler asıl veya onaylı kopya olmalıdır. Üzerinde orijinal mühür ve imza olmayan, fotokopi edilmiş belgeler kabul edilmez. Tüm belgeler, Türkçe veya İngilizce olmalıdır. Eksik belgelerle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

2- Belgelerin doğru yere yüklenmesinden aday sorumludur.

3- Başvuru sistemine yüklenmesi gereken belgeler;

a) Lise diploması (Türkçe çevirisi yapılmış lise diplomasının noter onaylı kopyası. Henüz diplomasını almamış olan adayların, liselerinden, belirli bir tarihte mezun olacaklarını gösteren resmi bir belge getirmeleri gerekmektedir.

b) Transkript (Not dökümü) (Adayların, lisede aldıkları dersleri ve notları gösterir ve onaylı resmi not dökümlerinin Türkçeye çevrilmiş onaylı kopyası)

c) Sınav Sonuç Belgesi (Değerlendirme için kullanılacak web sayfasında belirtilmiş olan sınav sonuç belgesinin Türkçe çevirisi yapılmış onaylı sureti. Web sayfasında ilan edilen minimum puanlardan düşük bir puanla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.)

ç) Pasaport fotokopisi (Kişisel bilgilerin bulunduu sayfa)

d) Vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiş, önden görüntülü, öğrenciyi kolaylıkla tanıtabilecek şekilde ve 4.5x6 cm boyutlarında olmalıdır. Fotokopi fotoğraf kabul edilmez.)

 4- Çift vatandaşlığı olan ve Mavi Karta sahip olanların ispata dair belgeleri.


Oluşturma: 23 Mart 2018