(1) Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarına alınacak öğrencilerle ilgili olarak, başvuru tarihi, değerlendirme ve kayıt tarihi, yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci başvuru takviminde belirtilir.

(2) Başvuran öğrencilerin değerlendirilmelerinde dikkate alınacak ulusal ve/veya uluslararası sınavlar ile bu sınavlardan alınacak minimum puanlar, değerlendirme kriterleri ve diğer hükümler her yılın başvuru tarihlerinden önce Üniversitemizin (www.usak.edu.tr) web adresinde duyurulur.

(3) Adaylar denkliği kabul edilen sınavlar, belgeler ve üniversitemiz tarafından yapılan UÜYÖS’ e göre en yüksek puandan başlayarak kontenjana göre elektronik ortamda yerleştirilirler. Puanların eşit olması halinde yaşı küçük olan adaya öncelik verilir.

(4) Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara başvuru yapan öğrencilerin, yetenek sınavlarını ve değerlendirmelerini ilgili birimler yapar. Özel yetenek sınavlarında başarılı olan öğrencilerin kayıtları Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisi tarafından yapılır.

(5) Özel yetenek sınavı ile herhangi programa yerleşemeyen adaylar ek kontenjan açılan programlara için başvuru yapabilirler.

(6) Başvuru sonuçları Üniversitemizin web sayfasında (www.usak.edu.tr) duyurulur.

(7) Kayıt hakkı kazanan adaylara başvuru sistemi yoluyla Kabul/ Davet Mektubu gönderilir. Kayıt tarihlerinde kayıtlarını yaptırmayan adaylar haklarını kaybederler.


Oluşturma: 23 Mart 2018