(1) Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları işlemleri Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisi tarafından takvimde                belirtilen tarihlerde yapılır.

(2) Kayıt için gerekli evraklar:

a)    Uşak Üniversitesi Kabul Mektubu,

b)    YÖS veya uluslararası sınavlara ait sonuç belgesi,

c)    Lise Diplomasının aslı 

ç) T.C. dış temsilciliklerinden veya Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınan Diploma Denklik Belgesinin aslı,

d)    Varsa uluslararası geçerliliği olan, Yabancı Dil Yeterlik Belgesi,

e)    Varsa uluslararası geçerliliği olan C1 veya C2 düzeyinde Türkçe Yeterlik Belgesi,

f)     Dış Temsilciliklerden alınacak Öğrenim Meşruhatlı Vizenin kopyası,

g)    Pasaportun kopyası,

ğ) Dönemlik öğrenim ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu,

h) 4 adet vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar son 6 ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş

olmalıdır).

ı) Çift vatandaşlığı olan ve Mavi Karta sahip olanların ispata dair belgelerinin aslı,

i)   Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği programı, Tıp Fakültesi Tıp Programı, Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ve Uçak Teknolojisi programları ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım programları için özel şartları sağladığına ve kayıt yaptırma hakkına sahip olduğuna dair ilgili birimden alınan onaylı belge.

(3) Adayların kayıt sırasında Türkiye’de geçimin sağlayabilecek ve öğrenim ücretini ödeyebilecek durumunda olduğunu gösterir belge ve/ veya taahhütname.

(4) Başvurusu kabul edilen adaylar, başvuru sırasında beyan ettikleri belgelerin aslını ve resmi onaylı Türkçe çevirilerini kayıtta sunmak zorundadırlar. Aksi takdirde kayıt haklarını kaybederler.


Oluşturma: 23 Mart 2018