Uşak Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi

(1) Üniversitemizde öğrenim hakkı kazanan yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti miktarı, her yıl Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda Üniversite Yönetim Kurulu’nca belirlenir.

(2) Yeni kayıt yaptıracak öğrenciler belirlenen öğrenim ücretinin tamamını kayıt esnasında ödemek zorundadırlar. 

(3) Ara sınıflarda öğrenim gören öğrenciler öğrenim ücretlerinin tamamını güz yarıyılı kayıt yenileme tarihleri içerisinde öderler.

(3) Öğrenim ücreti hiçbir şekilde taksitlendirilemez, ertelenemez, aktarılamaz ve başkasına devredilemez.

(4) 31.08.2013 tarihli ve 2013/5172 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince lgli kararın ilgili kararın 4. Maddesinin 2. fıkrasında belirtilen Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşları ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esasların (B) bölümünün (a) maddesinin (2) ve (4) numaralı kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler için Bakanlar Kurulunun ilgili maddesi hükümleri uygulanır.

(5) Kayıtlandığı bölüme ders kaydı yapabilmek için yeterli düzeyde Türkçe bilgi düzeyine sahip olmayan öğrenciler; Türkçe kurslarında geçirdikleri süre içerisinde kayıtlı oldukları programın yıllık öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdür.

Bakanlar Kurulu ve Üniversitemiz Yönetim Kurulu Kararı gereğince 2018- 2019 eğitim öğretim yılında geçerli olmak üzere Uluslararası Öğrenciler için geçerli olacak yıllık öğrenim ücretleri belirlenmiştir. Ödemelerin yıllık olarak tek seferde Ziraat Bankası Şubelerine yapılması gerekmektedir.

 

KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİ: https://ogrenci.usak.edu.tr/menu/376

 

 


Oluşturma: 23 Mart 2018