(1) Üniversitemizde öğrenim hakkı kazanan yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti miktarı, her yıl Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda Üniversite Yönetim Kurulu’nca belirlenir.

(2) Yeni kayıt yaptıracak öğrenciler belirlenen dönemlik öğrenim ücretinin tamamını kayıt esnasında ödemek zorundadırlar. 

(3) Ara sınıflarda öğrenim gören öğrenciler öğrenim ücretlerinin güz ve bahar yarıyılı kayıt yenileme tarihleri içerisinde öderler.

(3) Öğrenim ücreti hiçbir şekilde taksitlendirilemez, ertelenemez, aktarılamaz ve başkasına devredilemez.

(4) 31.08.2013 tarihli ve 2013/5172 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince lgli kararın ilgili kararın 4. Maddesinin 2. fıkrasında belirtilen Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşları ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esasların (B) bölümünün (a) maddesinin (2) ve (4) numaralı kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler için Bakanlar Kurulunun ilgili maddesi hükümleri uygulanır.

(5) Kayıtlandığı bölüme ders kaydı yapabilmek için yeterli düzeyde Türkçe bilgi düzeyine sahip olmayan öğrenciler; Türkçe kurslarında geçirdikleri süre içerisinde kayıtlı oldukları programın yıllık öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdür.

(6) Ödemelerin Ziraat Bankası Şubeleri, Bankamatik veya Online işlemler yoluyla yapılması gerekmektedir.

 

KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİ İÇİN: TIKLAYINIZ !

 


Oluşturma: 23 Mart 2018