Uşak Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisi

Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı'nın yetki ve sorumluluğu altında Üniversite'nin yabancı uyruklu öğrencileri ile ilişkilerini sağlamak, yürütmek ve geliştirmek üzere faaliyet gösteren Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisi’nin kuruluş ve çalışma esaslarını düzenlemektir.